Menu
Jiří Stodola

PhDr. Jiří Stodola, PhD.

křesťan, manžel, otec, učitel, stalker, hater, copycat

vyučující na Bc i NMgr studiu · pracuje na KISKu

stodola@ics.muni.cz · 549 49 5876

Odborný profil

informační věda, filosofie informace, knihovnictví, filosofie a psychologie umění

Řekli o mně

"doktor slovo, kandidát vět, kurva to co on řekne to platí, on být totiž vodborník na slovo vzatý, brodil se blátem, aby přines ňáký perly sviním" (Filip Tvrdý)

Vybrané publikace a překlady

STODOLA, JiříFilosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015.

STODOLA, Jiří. Revisualization and de-visualization of data: transformation of visual data into information for visually impaired users. In MINAŘÍKOVÁ, Pavla a Lukáš STROUHAL. Design, innovation, participation. Brno: Flow, 2015. s. 232-238, 7 s. ISBN 978-80-905480-7-7.

STODOLA, JiříKatalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014.

STODOLA, JiříSémantické aspekty katalogizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X.

STODOLA, Jiří. The concept of information and questions of users with visual disabilities: an epistemological approach. Journal of Documentation, 2014, roč. 70, č. 5, s. 782-800. ISSN 0022-0418. doi:10.1108/JD-06-2012-0073.