Menu
Martin Krčál

PhDr. Martin Krčál

Garant knihovnické větve bakalářského studia

vyučující, garant praxí a stáží v knihovnách, garant Knihovny Na Křižovatce · pracuje na KISKu

krcal@phil.muni.cz · 549 49 4357, 723 842 910 · http://martinkrcal.youcanbook.me

Odborný profil

Oblasti odborného zájmu: citace a citování, citační manažery, elektronické publikování, knihovny a knihovnictví, moderní technologie v knihovnách, statistiky a měření výkonu knihoven, library advocacy, návrh a tvorba webových stránek a aplikací se zaměřením na knihovny.

Další oblasti zájmu: moderní dějiny, zeměpis, informační a komunikační technologie, v poslední době také možnosti vzdělávání prostřednictvím ICT.

Jsem duchovním otcem projektu Citace.com, podílím se na rozvoji knihovnické větve v rámci bakalářského studia, jsem garantem Knihovny Na Křižovatce a zodpovídám za praxe a stáže na KISK FF MU. Aktuálně se účastním jednání o nové Koncepci rozvoje knihoven.

Řekli o mně

"Ty jsi zase nečetl Facebook, co?"
(skoro každý na KISKu)

Vybrané publikace a překlady

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

KRČÁL, Martin. Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách. ProInflow [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 7(2), 41-52 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.proinflow.cz

FRYŠ, Jakub, Alena CHODOUNSKÁ, Petr KALÍŠEK a Martin KRČÁL. Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven [online]. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2015, 7(1), 16-28 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.proinflow.cz

 

Seznam publikací v IS MU