Menu
Marie Hradilová

Mgr. Marie Hradilová

sekretářka, administrativní a organizační zajištění výuky, organizace státních závěrečných zkoušek a přijímacího řízení

dorazilova@phil.muni.cz · 549 49 3116