Menu

Vizuální styl

Logo ke stažení

Na světlém podkladu užíváme černou variantu loga, na tmavém podkladu užíváme žlutou.

Pantone Neutral Black C
RGB 0, 0, 0 — #000000
C0 M0 Y0 K100

Pantone Yellow C
RGB 255, 255, 0 — #FFFF00
C10 M0 Y100 K0

Používané barvy

V prezentaci KISKu, která je distribuována digitálně, používáme záměrně ostré barvy odkazující k minulosti informačních technologií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Používaná písma

Pro výrazné titulky užíváme písma Atrament Light v dobře čitelné velikosti.

Méně výrazné titulky píšeme tučnými verzálkami písma Proxima Nova.

 

obsah se snažíme udržet strukturovaný ve dvou úrovních. písmo můžeme užít V různých stylizacích.

Pro text užíváme písmo Proxima Nova. (A tady je ještě věta v závorce, která předvede další krásné litery tohoto písma.)

V případně nutnosti je možné písmo nahradit písmem Helvetica nebo Arial (kdo pozná rozdíl, má bod a pěkný život).