Menu

O nás

Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) je akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí.

NAVAZUJEME NA TRADICI

Obor knihovnictví se zaměřením na knihovědu byl na FF MU akreditován v roce 1992. Postupně bylo knihovnictví rozšířeno o informační vědu v pojetí prof. Jiřího Cejpka a od roku 2001 je koncepce studia v této podobě realizována jako obor 7201T Informační studia a knihovnictví.

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST

Naši absolventi umí navrhovat, vytvářet a zavádět do praxe služby zlepšující život jednotlivce, organizací i společnosti.

Představujeme trendy, širší souvislosti a věnujeme se obecným kompetencím pro život v informačním věku (vyhledávání a organizace informací, projektové myšlení, leadership atd.).

ŘEŠÍME AKTUÁLNÍ TÉMATA

  • Rozvíjíme informačně-vědní základy oboru (kurzy Informační věda, Filozofie informace, Učící se společnost).
  • Klademe důraz na výzkumné kompetence studentů (Metodologie pro informační studia a knihovnictví, Výzkumný seminář, projekt CEINVE, projekt Výzkumy.knihovna.cz).
  • Vzděláváme studenty v teoretických základech oboru knihovnictví  (Metody knihovnické práce, Knihovnické služby, práce s elektronickými informačními zdroji, selekčními jazyky).
  • Propojujeme teorii s praxí v knihovnách, veřejných institutcích i komerčním sektoru (Jobbox, spolupráce s FF MU, MZK, experimentální Knihovna na Křižovatce).
  • Zamýšlíme se nad produkty a službami ve vztahu k současným a budoucím uživatelům nejen knihoven a vzdělávacích institucí (Design a inovace, Design vzdělávacího procesu, Human-computer interaction).
  • Poskytujeme metodickou podporu lidem z praxe při řízení a zavádění ICT inovací do vzdělávacího procesu (projekt INTERES).
  • Šíříme a podporujeme témata spojená s informační gramotností (Týden informačního vzdělávání, Informační gramotnost, Informační bezpečnost, projekt CEINVE).

Organizace studia

Ve studijním programu podporujeme individuální profilaci studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a výběrových předmětů. Studenti si volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné studium za určitých podmínek přerušit a později v něm dále plynule pokračovat.

Obor Informační studia a knihovnictví na FF MU je možné studovat ve třech studijních programech:

Všechny tyto programy lze studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Průběh studia a povinnosti

Kontakt

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám skrze formulář nebo přímo sekretářce KISK Sabině Kubisové na e-mail kubisova@phil.muni.cz.


Váš e-mail