Menu
Kalendář
Upozornění: Tato událost již proběhla. Možná hledáte jinou událost ze série Letní škola KISKu.

Letní škola 2017


Letní škola KISKu · 26. — 30. červen 2017
Vložit do kalendáře

Letní škola KISKu 2017 se soustředí na čtyři témata: otevřené knihovny, čtenářství v digitálním věku, sociální inovace a e-government.

Letní škola je jako vždy otevřena všem zájemcům: z řad studentů, absolventů i odborné veřejnosti — přijeďte, poznejte se s ostatními, užijte si začátek léta a naučte se něco nového. Omrkněte program, zjistěte vše o místě konání.

Letní škola má i svoji událost na Facebooku. Pokud jedete, přidejte se a podívejte se s kým se v Zubří potkáte. A především, vyplňte registrační formulář.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na Radka Dobrovolného.

Těšíme se na setkání v Zubří!


Program

Letošní program začíná pondělními přednáškami účastníků: představme se a poznejme se. Následují čtyři dny nabité odborným programem.

Studenti k jednotlivým tématům zpracovávají přípravy a chystají si vlastní barcampový příspěvek. Všechny tyto texty si můžete prohlédnout na Medium v publikaci Letní škola 2017.

Pondělí: Studentský barcamp

Registrace účastníků bude zahájena v pondělí od 9.00. 
Oficiální pondělní program bude zahájen v cca 11.00.

Pondělí je určeno vstupům účastníků: jde o možnost přinést do prostoru Letní školy téma, na kterém vám záleží a chtěli byste, aby zajímalo i ostatní.

Tereza Hájková: Červená vs. modrá
Petr Kalíšek: Deprese – jak z ní vytěžit co nejvíce
Martina Vojáčková: Efektivní prokrastinace
Vojta Čermák: Neurolingvistické programování
Eliška Charoušková: Welcome to Hogwarts!
Kristýna Šoukalová: Postcrossing aneb čumkarty ještě nevymřely!
Martin Černý: Aprílové události/sociální experimenty na Redditu
Monika Martonová: Anal-fabeti
Ondřej Mitrík: Moje moderní deskové hry a jejich budoucnost
Šárka Ari Brázdová: Korzety – krátké představení tohoto oděvu
Jozef Tkáčik: Možnosti publikování interaktivních učebnic
Alena Recmanova: Cosplay v knihovnách
Barča Fukárková: Úprava fotografií v online editorech
Adam Budinský: Dark Side of News
Veronika Miklušová: Úsvit nad tajgou
Iva Zdráhalová: Celý semestr pro kočku
Jan Cerny: Umíme se hýbat?

Večer budou následovat dílny lektorů KISKu.

Úterý: OTEVŘené knihovny

Garant: Martin Krčál

Lucie Straková

Lucie Straková je právník se zaměřením na autorské právo a právo ICT. V současnosti pracuje v oblasti transferu technologií v rámci CTT Masarykovy univerzity a CTTZ Univerzity Pardubice. V letošním roce se stala předsedkyní spolku Open Content, který se zaměřuje na rozvoj open agendy v ČR. Spolupracuje s Ministerstvem školství ČR nebo spolkem EDUin. Věnuje se výzkumné činnosti v oblasti kolektivní správy v rámci PhD studia.

Creative Commons - o co jde?
V rámci přednášky bude představena organizace Creative Commons, vysvětleno, co je to právní institut veřejných licencí, jak zapadají do českého právního systému a jak je možné je využívat. Budou představeny jak nezbytné právní základy (autorskoprávní výjimky a omezení, základy licenčních smluv a práva na internetu), tak praktická aplikace při běžném použití.

Jak na autorská díla zdarma i když nejsem pirát?
Absolventi workshopu by měli být schopní použít licence Creative Commons jako uživatelé chráněných děl i jako jejich autoři. Zejména být schopni správně uvést původ děl nebo rozeznat, kdy lze licenci použít a pro jaká díla, nebo kde taková díla pod licencí CC nalézt. Účastníkům budou předloženy k řešení příklady z dosavadní praxe, které budou zpracovávat na základě skutečných judikaturních rozhodnutí.

Michal Denár

Knihovník s IT kořeny, milovník otevřených řešení, amatérský meteorolog a lovec blesků.

Koha v českých knihovnách: jen další systém?
Otevřené knihovní systémy jsou často vnímány úzce jen jako další produkt na trhu. Díky přirozené otevřenosti vývoje a demokratickým princiům komunity však mohou být počátkem hlubších změn. A to jak na úrovni procesů v knihovnách, nabídce služeb, ale i na poli meziknihovní spolupráce.

Technologický inkubátor Na Křižovatce: i malý krok může zanechat velkou šlápotu. Máme ideu, že Na Křižovatce by mohl vzniknout prostor, kde bude možné v "malém" řešit technologické inovace, které v prostředí standardních knihoven nasazovat z mnoha důvodů nelze. Přijďte debatovat o tom, jak můžeme povýšit na novou úroveň nasazení RFID nebo využíváním nízkospotřebových zařízení typu Raspberry zpřístupnit samoobslužné služby. A nejen to. Přijďte s vlastním nápadem a je jedno, že ho zatím neumíte realizovat.

Michal Špaček

Třetím rokem vedu Městskou knihovnu v Roztokách, vzděláním jsem učitel dějepis a OV/ZSV, což mě přivádí k tomu, že se často věnuji i vzdělávací stránce knihovnictví. V průběhu času jsem zavedl poměrně dost novinek v provozu a i díky tomu jsem zvýšil počet čtenářu z cca 550 na stávajících cca 850. Startujeme zavedení systému KOHA a chystáme hromadu zajímavostí. O věcech se snažím přemýšlet a občas dělám i velké chyby.

Otevřená knihovna – služby nečtenářům?
1. Reálné služby – budeme si povídat o službách a činnostech knihovny pro lidi, kteří nechtějí zrovna číst. Čtenářům stačí poskytnout knihy a jsou happy, ale jak dostat do knihovny lidi, kteří nečtou (nemají čas; neví, proč by četli apod.). 
2. Krizová mládež – jak pracovat s dětmi, aby neplatilo, že dnešní mládež nečte.

Středa: Čtenářství v digitálním věku

Garant: Barbora Drobíková (ÚISK)

Hana Landová

PhDr. Hana Landová, PhD. působí jako knihovník a vysokoškolský pedagog. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je problematika čtenářství, informační gramotnosti a role knihoven a knihovníků ve vzdělávání. V rámci své publikační i přednáškové činnosti se věnuje i tématu spolupráce knihoven a vzdělávacích institucí. Je členkou programového výboru konference ECIL – European Conference on Information Literacy. Od února 2016 je předsedkyní Asociace knihoven vysokých škol ČR. Jejími odbornými působišti jsou Česká zemědělská univerzita v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Cesta do hlubin čtenářovi duše aneb čtenářské výzkumy: V rámci příspěvku budou představeny vybrané české i zahraniční čtenářské výzkumy, s důrazem na velký výzkum dětského čtenářství "České děti jako čtenáři" a jeho výsledky. Adresován bude význam čtenářských výzkumů pro knihovny a jejich rozvoj, stejně jako některé klíčové trendy čtenářství, zejména u dětí. 

Workshop bude zaměřen na praktické aspekty čtenářských výzkumů. Volba cílové skupiny, metody, příprava otázek do dotazníků. K jednotlivým bodům povedeme diskusi, zpracujeme si myšlenkové mapy, budeme pracovat ve skupinkách a výsledky si navzájem prezentovat.

Barbora Drobíková

Vedoucí Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Vyučuje oblasti organizace informací, knihovnické předměty, vede projektové předměty a mnoho dalšího.

Výzkumy v oblasti čtení z papíru vs. čtení z obrazovky a malý terénní průzkum, jak se nám čte z papíru a obrazovky.

Čtvrtek: Sociální inovace

Garant: Petr Škyřík

Barbora Antonová

Jsem absolventka (1993) češtiny a francouzštiny na FF MU. Učila jsem, pracovala jsem v reklamních agenturách, psala různé zapomenutelné věci, překládala, organizovala výstavy, dělala PR, angažovala se. Členka Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí.

Informace ze sociální a sociálně-zdravotní oblasti
Proč se klienti sociálních a zdravotních služeb neorientují v nabídce? Zaslouží si tyto služby svůj klientsky orientovaný web a callcentrum?

Co s babičkou?
Babičku po mrtvici propouštějí z nemocnice. Chceme se o ni postarat doma, hledáme služby, které nám s péčí pomůžou. Jak s námi komunikuje státní správa a samospráva, když se na ni obrátíme ve složité životní situaci? Je nutné, abychom předtím zvládli úřední terminologii? Musí být nejčastější radou úředníka „obvolejte si to“? Samé otázky…

Eva Víchová & Tom Štefek

Eva je absolventka KISKu a komunitní manažerka projektu CIDES. Tomáš je zkušený knihovník a designový guru projektu CIDES.

Expedice sociální inovace 
Hra, která má zprostředkovat pojem a problematiku sociální inovace. Každý účastník si odnese vlastní poster k tématu.

Café a story
Workshop nabízí možnost sdílet pohled na sociální inovace v knihovnách a vyzkoušet si návrh sociální inovace pro knihovnu pomocí storyboardu.

Pátek: e-GOVERNMENT

Garant: Radek Dobrovolný

Představení konceptu Otevřené město v Novém městě na Moravě a následné řešení aktuálního problému ve městě. Realizace metodou zrychleného design sprintu. 


Místo, ubytování, jídlo a tak

Kurz probíhá v areálu Rekreačního střediska Zubří poblíž Nového města na Moravě (asi hodinu autem z Brna, dvě hodiny z Prahy). Nejbližší vlaková zastávka je Olešná na Moravě.

Registrace účastníků bude zahájena v pondělí od 9.00.
Oficiální pondělní program bude zahájen v cca 11.00.

Pro studenty KISKu, kteří mají zapsaný předmět, je cena rovná (2500 Kč, 2000 Kč bude kompenzováno stipendiem). Ostatní platí dle využití ubytování a stravy.

Cena za ubytování na Letní škole je 270 Kč / noc ve zděných chatkách (3lůžkové pokoje). S sebou můžete vzít děti (hlídání bude) i pejska (poplatek 50 Kč denně).

Ceny za stravování jsou následující: snídaně stojí 75 Kč, oběd vyjde na 80 Kč a povečeříte za 75 Kč (tzn. 230 Kč / den). Jídlo je možné objednat ve vegetariánské variantě, cena je stejná.

Za celý svůj pobyt zaplatíte hotově po příjezdu do areálu.

Nezapomeňte, pokud se na Letní školu chystáte, vyplňte registrační formulář.

S jakoukoli nejasností se obracejte na Radka Dobrovolného.