Menu

Technologie ve vzdělávání

Vzdělávání je klíčovou činností pro rozvoj informační společnosti.

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.

Kdo se tomu věnuje

 

Díky MOOC kurzům se otevírá vzdělávání na dobrých univerzitách každému, pomocí virtuální reality se můžete projít na povrchu měsíce a na 3D tiskárně vytisknout model Kolosea. To jsou jen některé oblasti, ve kterých technologie umožňují změnit proces a postup vzdělávání. Dávají možnost podstatně vyšší volby vlastních vzdělávacích přístupů a umožňují jedinci určovat si vlastní edukaci do velké míry autonomně. EdTech se snaží propojit vzdělávání, designové myšlení a technologie do jednoho celku, a být tak oborem inovací ve vzdělávání.

Klíčovou oblastí pro edTech je práce s informacemi - od jejich vyhledání a uložení, až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami, pracovat od 3D tiskárny a 3D scaneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

Výsledkem činnosti profilace mimo jiné jsou:

Vybrané publikace a překlady

Projekty

Profilace se aktivně promítá také do aplikačních seminářů z nichž lze upozornit na: E-kurz metody kritického myšleníGamifikátořikurzy.knihovna.czUčím s tabletemStavět mostyMediagram či Mimo školu.

 • CEINVE — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě
 • INTERES — Tablety pro učitele

Magisterská studijní profilace
Technologie ve vzdělávání

Profilace propojuje okruh informační vědy s edukačními vědami - zejména pedagogikou a andragogikou - a technologiemi. Připravujeme tak studenty pro řadu povolání v oblasti vzdělávání.

Michal Černý, garant profilace

Profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v oblasti využití technologií ve vzdělávání. Velkou roli v rámci profilace hraje design vzdělávacího procesu, praktická tvorba a využívání vzdělávacích prostředí s důrazem na zapojení technologií pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologické pedagogiky v souvislosti s edTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří e-learning (především ve formě provozování zřejmě největších distančních kurzů v České republice - Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum), nebo absolvovat specializační studium na Koordinátora ICT a v této oblasti aktivně působit na školách. Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu).

Pro koho je obor vhodný?

Technologie ve vzdělávání jsou širokým syntetizujícím oborem. Na KISKu podporujeme individuální vzdělávací plány studentů, kteří si tak mohou stanovit vlastní směřování a vzdělávací cíle. Mohou se k nám přihlásit také ti studenti, kteří se doposud věnovali jinému zaměření a edTech je pro ně něčím, co by je lákalo. Podle našeho názoru je tento obor zajímavý pro studenty, kteří se zabývají například těmito oblastmi:

 • informační studia a knihovnictví
 • pedagogika
 • andragogika
 • teorie interaktivních médií
 • informatika
 • psychologie
 • social media marketing
 • mediální studia a žurnalistika
 • grafický design

 

Kompetence absolventa

Learning experience designer a educational technologist

 • Designer e-learningových kurzů a digitálních vzdělávacích objektů
 • Manažer edukačních programů a projektů
 • Komunikační a informační designer
 • EdTech startupista, podnikatel v oblasti vzdělávání
 • Administrátor vzdělávacích systémů, LMS, digitálních knihoven a webů
 • Akademický pracovník

Andragog

 • Lektor informačního vzdělávání, sebeřízeného vzdělávání
 • Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Facilitátor učící se komunity či organizace
 • Konzultant osobního rozvoje a vzdělávání
 • Kurátor digitálního obsahu, publicista v oblasti technologií a vzdělávání
 • Manažer firemního vzdělávání
 • Učící knihovník

Pedagog

 • ICT metodik ve školách či jiných organizacích
 • Učitel informační výchovy na SŠ
 • Učitel odborných předmětů na knihovnických VOŠ a SŠ
 • Pracovník ve školních informačních centrech či školní knihovně

 

Na čem můžete po škole pracovat? Podívejte se na edTech projekty z České republiky i ze světa:

Máte zájem?

Podejte si (a zaplaťte) do konce dubna přihlášku a těšte se na dopis, kterým Vás pozveme na přijímací zkoušky. Ty jsou ústní a mají formu skupinového pohovoru. Těšíme se na vás.

Rádi byste se na něco zeptali? Sem s tím!

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.

Podat přihlášku →