Menu

Vzdělávací listy pro knihovny

vzdělávání knihovníků

Aplikační seminář 2015–2016

Designérská výzva

Zlepšit povědomí o knihovnách a jejich službách.

Způsob řešení problému

Knihovny se neumí dostatečně propagovat a využívat při tom moderní technologie. Cílem projektu je pomoci zejména malým knihovnám formou tematických listů představit nové možnosti propagace a ukázat zajímavé online služby využitelné při zvyšování povědomí o knihovnách.

Výstupy projektu

Postupně doplňovaný vzdělávací materiál, který bude nabízen knihovnám v rámci regionálních funkcí.