Menu

Strážci mobilů

šíření osvěty ohledně zabezpečení smartphonů
web projektu: www.facebook.com/strazcimobilu

Aplikační seminář 2013–2014

Anotace: Jako projekt jsme si zvolili šíření osvěty ohledně zabezpečení smartphonů se zaměřením na Android. Během dubna až června jsme pořádali řadu workshopů, kde jsme udělovali tipy a naučili účastníky pracovat s aplikacemi, které jim pomohou nalézt telefon v případě ztráty nebo krádeže. Naučili jsme je také posílat šifrované sms, zaheslovat různé části telefonu a pomohli jsme jim při zjišťování škodlivých aplikací, které mohou posílat prémiové sms apod.

Definovaný problém: Uživatelé chytrých telefonů nevěnují dostatečnou pozornost zabezpečení vlastních zařízení, do kterých ukládají citlivá data. V případě odcizení nebo ztráty chytrého telefonu mohou být tato data a informace zneužity. Zvláště tehdy, pokud uživatel nepoužívá základní pravidla pro bezpečnost. Cíl projektu: Zvýšit povědomí cílové skupiny o hrozbách týkajících se bezpečnosti mobilních zařízení a metodách samotného zabezpečení uložených dat. Cílová skupina: Studenti Masarykovy univerzity. Výsledný produkt/služba: Vzdělávací semináře.