Menu

Mediagram

Metodický portál pro učitele SŠ pro na výuku mediální výchovy
web projektu: mediagram.cz/

Aplikační seminář 2013–2014

Anotace: Naším cílem je vybudovat metodický webový portál, který pomáhá učitelům středních škol, v přípravě na výuku průřezového tématu, mediální výchova. Pomocí portálu Mediagram.cz si každý učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální výchovy, může zobrazit seznam témat, včetně obsahu, audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty, které mu přípravu výuky usnadní.

Definovaný problém: Na středních školách není koncepčně zakotvena mediální výchova. Cílová skupina učitelů postrádají především jakékoli metodické vedení. V drtivé většině nejsou odborně vzděláni v mediální problematice a v přípravě tápou. Zorientování na každou vyučovací hodinu jim trvá velmi dlouho a cítí se přetíženi a nejsou nakonec ani plně spokojeni s obsahem, který studentům předkládají. Cíl projektu: Cílem projektu je zjednodušit učitelům orientaci v dané problematice a vytvořit podmínky pro jednodušší a přehlednější přípravu na hodiny mediální výchovy. Cílová skupina: Učitelé na středních školách, kteří ve svých předmětech vyučují jednotlivé segmenty mediální výchovy Výsledný produkt/služba: Znalostní portál Mediagram, kde učitelé najdou metodiky pro představení jednotlivých témat v hodinách.

Web: mediagram.cz

Mentor: Pavlína Mazáčová