Menu

iNeBe

Znalosti knihovníků v oblasti informační bezpečnosti

Aplikační seminář 2011–2012

Anotace: Projekt známý také pod zkráceným označením iNeBe (informační NEBEzpečí) si kladl za cíl zvýšení znalostí knihovníků v oblasti informační bezpečnosti. K tomu byla vytvořena série aktivit: web, e-learningový kurz a několik face-to-face školení. V navazujícím období byl kurz pro knihovníky překlopen do kurzu pro studenty MU a rozšířen o další témata. Všechny aktivity jsou v tuto chvíli archivovány pro budoucí využití připraveného obsahu v jiné formě.

Web: inebe.citace.com

Video: youtu.be/vpipOuVK9aM?list=PLV0imKrAcRsyBSGf3D6tm_V0jJGoHSmE5

Mentor: Pavla Kovářová