Menu

Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních pracovníků

Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních pracovníků na Masarykové univerzitě

Hostování uznávaných vědců z oboru, kteří svojí návštěvou přispěli k rozvoji hostujícího pracoviště. Analýzou jejich potřeb a vyhodnocením zpětné vazby byly identifikovány minimální podmínky, za nichž je pro zahraniční odborníky lákavá návštěva KISK FF MU. Pozvaní odborníci: prof. Andrew Lass, prof. Emilia Currás, doc. Lipták, prof. Makulová, doc. Šperka.
Web: není Koordinátor: Michal Lorenz Období: 2009–2010