Menu
PARTSIP

PARTSIP

Partnerská síť informačních profesionálů
CZ.1.07/2.4.00/12.0059

PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) je projektem sdružujícím knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe.

Zapojené osoby

Obsah projektu

Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP) si kladla za cíl posílit spolupráci mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými institucemi a veřejným i soukromým sektorem v České republice. Je platformou pro podporu dalších společných projektů a mezisektorové spolupráce. Cílem projektu bylo podporovat učící se komunitu lidí a sdílení znalostí zejména z oblastí:

  • znalostního, procesního a projektového managementu, 
  • nových médií a technologií,
  • competitive intelligence.

 

Cílové skupiny projektu

Mezi primární cílové skupiny projektu PARTSIP se řadí:

  • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol,
  • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ,
  • pracovníci působící ve veřejných výzkumných institucích,
  • studenti vysokých škol na magisterském a doktorském stupni.

 

Zapojené partnerské instituce: CEITEC Cluster – bioinformatics z.s.p.o., Vysoká škola ekonomická v Praze, Sdružení knihoven čR, Sdružení pro informační společnost, Slezská univerzita v Opavě, Svaz knihovníku a informačních pracovníků, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna AV čR, v.v.i. 

 

Období realizace: 2009–2012 

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
               Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
               Podprogram: 2.4 Partnerství a sítě

Rozpočet: 7 mil