Menu

Libdesign

Designové myšlení v knihovnách
NF-CZ07-ICP-4-4932015

Knihovny v České republice se zajímají o design služeb. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že využití metod designu služeb má reálný dopad na nastavení služeb a jejich kontinuální zlepšování a vývoj.

Zapojené osoby

Cíl projektu

Díky výměně zkušeností se zahraničním partnerem a zprostředkování těchto zkušeností českým knihovnám chceme zvýšit povědomí a znalosti o participativním navrhování služeb a spolupráci s uživateli.

Cílové skupiny projektu

  • akademické pracovnice a pracovníci
  • univerzitní studentky a studenti
  • zaměstnankyně a zaměstnanci akademických knihoven
  • zaměstnankyně a zaměstnanci dalších typů knihoven

Podpořeno grantem