Menu

INTERES

Tablety pro učitele
CZ.1.07/1.3.00/51.0035

Projekt měl dva hlavní cíle: pořídit do škol dotykové technologie a proškolit v práci s nimi pedagogické pracovníky

Obsah projektu

Po předchozích velkých plošných dotačních programech MŠMT jsou základní a střední školy často vybaveny počítači a interaktivními tabulemi (postupně se objevují i dotykové technologie), schází však nabídka kvalitního funkčního proškolení učitelů.  Tým projektu INTERES partnersky zapojil 34 malotřídních ZŠ i větších městských ZŠ a SŠ a proškolil téměř 500 jejich učitelů prezenčními či blended learning kurzy (DVPP - http://kurzy.knihovna.cz/course/index.php?categoryid=13) a online vzdělávacími aktivitami (webináře, digifolia, interaktivní učebnice, video tutoriály). Učitelé tak získali kompetence didakticky vhodně pracovat s dotykovými technologiemi ve své každodenní praxi a sdílet své zkušenosti s ostatními.  V rámci projektu byla cíleným vzděláváním podpořena pozice školního koordinátora ICT.  Důležitou součástí projektu jsou odborné publikace na téma technologie ve vzdělávání, které reagují na vzdělávací potřebu učitelů a na zatím chybějící vhodnou nabídku takto zaměřené odborné pedagogické literatury na trhu.

Cílová skupina projektu

- pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

 

Období realizace

2014–2015

Investor

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
  • Podprogram: Výzva 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Rozpočet

23 mil Kč

Vydané publikace a překlady