Menu
ACROSS

ACROSS

Akademické centrum rozvoje soft skills
CZ.1.07/2.2.00/07.0058

Akademické centrum rozvoje soft skills (ACROSS), vzniklo jako informačně-podpůrné středisko pro studenty ISK zajímající se o tématiku osobnostně sociálního rozvoje v přípravě na profesi.

Zapojené osoby

Obsah projektu

Projekt reagoval na potřeby praxe očekávající od absolventů studijního programu Informační studia a knihovnictví krom odborných kompetencí spojených se znalostí a schopností aplikace informační vědy rovněž sérii v profesní přípravě dosud neakcentovaných kompetencí označovaných jako tzv. softskills.

V rámci projektu bylo kurikulum odborné přípravy studentů tohoto programu obohaceno o několik vzájemně provázaných kurzů, které absolventům umožňuje tyto kompetence získat, a dochází tak k posílení jejich pozice na trhu práce. Zároveň bylo vytvořeno pro účely tohoto typu výuky tolik nezbytné materiální (IT technika, materiál pro outdoorové kurzy apod.), personální (zapojení erudovaných expertů) a informační (studijní materiály, e-learningová podpora apod.) zázemí umožňující účinnou a efektivní realizaci projektu nejen během podpory, ale i v dalších letech.

 

Cílová skupina projektu

 

  • studenti oboru Informační studia a knihovnictví.

 

Období realizace: 2009–2012

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
              Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
              Podprogram: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Rozpočet: 4,1 mil