Menu

Knihovny a knihovnictví

Knihovny v 21. století mají stále svůj smysl.

Knihovny i v dnešní době hrají důležitou roli v životech lidí. Pomáhají jim uspokojovat jejich informační potřeby a orientovat se v množství informací.

Kdo se tomu věnuje

Knihovny mohou stavět na své tisícileté tradici, ale měly by být schopné nabídnout také moderní služby spojené s online prostředím. Na KISKu se dlouhodobě snažíme tuto vizi naplňovat.

Sledujeme aktuální trendy

Neustále sledujeme, co se děje u nás i v zahraničí v oblasti knihoven a knihovnictví. Své zkušenosti se snažíme přenášet do prostředí knihoven prostřednictvím projektů a dalších aktivit.

Experimentujeme

Nové trendy se snažíme vyzkoušet v praxi. Pomáhá nám v tom naše Knihovna Na Křižovatce. Jde o experimentální pracoviště KISK FF MU, které provozují naši studenti. Aplikujeme zde nové postupy a zkoušíme přenášet znalosti získané ve výuce do praxe. Experimentujeme také v rámci některých vyučovaných předmětů.

Připravujeme pro praxi

Naším cílem je vychovávat informační profesionály, kteří jsou uplatnitelní v praxi. Součástí studia jsou přednášky expertů, exkurze do knihoven a dalších paměťových institucí, studenti se mohou realizovat v rámci terénních projektů a samozřejmostí je praxe v knihovnách. Naši nabídku praxí najdete na http://jobbox.knihovna.cz.

Vybrané publikace a překlady

Projekty

Vybrané studentské projekty