Menu

Informační věda

Věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informace.

Informační věda je interdisciplinární obor propojující humanitní, sociální a informatická studia s fenoménem informace. Jeho ústředním tématem je interakce lidí s informacemi pomocí technologií.

Kdo se tomu věnuje

Informace v současné společnosti hrají roli obchodovatelné komodity. Informační práce, zpracování dat a řízení informací jsou společensky vysoce ceněné dovednosti, které umožní absolventům najít uplatnění jak v oblasti nekomerčního sektoru, tak v oblasti podnikání či komerčních firem.

Propojujeme znalosti jak z věd humanitních a sociálních, tak i informatických a inženýrských. Široký horizont oboru nabízí zajímavá témata pro studenty s různými oblastmi zájmů. Servisně a zprostředkovatelsky orientovaný obor reflektuje nejnovější vývoj v oblasti zpracování a zprostředkování dat, informací a znalostí se zaměřením na internet, elektronické báze dat a paměťové instituce.

Prosazujeme perspektivu zaměřenou na uživatele, zajímáme se o trendy v oblasti designování informačních a komunikačních technologií, jejich rozhraní a služeb, které podporují rozvoj informační a znalostní společnosti. 

Vybrané publikace a překlady