Menu

Informační a datový management

Vidět v datech znamená konkurenční výhodu.

Cílem KISK je vzdělávat a připravovat takové lidi, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a projektového managementu.

Kdo se tomu věnuje

Umět pracovat s daty a informacemi představuje jedny z nejžádanějších kompetencí ve 21. století. Dramaticky se mění způsob, jakým lidé a organizace používají informace. Kdo je schopný “vidět v datech”, ten získává konkurenční výhodu. Být datovým analytikem znamená transformovat data na informace a ty na konkrétní znalosti, díky kterým jedinci, organizace a celá společnost dosahují změn a pokroku.

Data sbírají nejen mobilní operátoři, obchodní řetězce, pojišťovny, banky, farmaceutické firmy, internetové firmy nebo národní bezpečnostní agentury po celém světě. Analýza a interpretace těchto dat se brzy stane nepostradatelnou součástí strategického rozhodování všech firem i korporací.

22. listopadu 2014 úspěšně proběhla konference DataConf, kterou pořádal KISK společně s FIT VUT. DataConf byla první konference v ČR věnovaná data analysis a data science.

Znalosti a dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit během navazujícího magisterského studia díky specializaci Informační a datový management.

 

Vybrané publikace a překlady

Magisterská studijní profilace
Informační a datový management

Profilace Informační management na KISKu se od podobných programů na ostatních vysokých školách odlišuje svým důrazem na problematiku data science a data management.

Práci s daty považujeme v dnešní době za klíčovou. Tím se odlišujeme od programů, které jsou zacílené na hardware, firemní informační systémy a sítě.

 

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Informační management:

 • je schopný definovat informační potřeby organizace
 • je schopný efektivně vyhledávat, organizovat, interpretovat data a prezentovat výsledky různémpubliku
 • je schopný analyzovat data za využití metod kvantitativního výzkumu a statistiky
 • je schopný rozpoznat vztahy, modely a vzorce v datech
 • je schopný kriticky zhodnotit a využívat různé nástroje pro správu a analýzu dat
 • přihlíží k etickým a legislativním aspektům své práce
 • je schopný efektivního sebevzdělávání a sebeřízení
 • je schopný řešit komplexní problémy za pomoci leadershipu a týmové práce

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování profilace Informační management budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice:

 • datový analytik
 • projektový manažer
 • marketingový analytik
 • manažer databází
 • data manažer
 • informační architekt
 • konzultant
 • analytik trhu

To vše v těchto a dalších oblastech:

 • bankovnictví
 • zdravotnictví
 • marketing
 • podnikatelský sektor
 • foresight
 • ekonomika
 • ICT
 • e-government
 • pojišťovnictví
 • státní správa 

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.

Podat přihlášku →