Menu

Design informačních služeb

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společně řešení.

Inovace nepřichází jen tak. Stojí za nimi empatie, kreativita a schopnost dotáhnout práci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Kdo se tomu věnuje

Ačkoliv se design služeb stává běžnou součástí nabídky vysokoškolské výuky v zahraničí, lze jej v českém prostředí stále považovat za poměrně nový obor. Klade důraz na kvalitu zážitku z interakce člověk-služba, stejně tak jako na systémový pohled zlepšování služeb samotných. 

Na metodologii HCD (Hear Create Deliver) staví KISK některé ze svých klíčových výukových kurzů (například Aplikační seminář I.), stejně tak jako projekty směřované do praxe (CIDES). Od února 2015 umožňujeme našim studentům nad rámec hodnocení v předmětu VIKMB23 Projektový management získat také certifikát od Společnosti pro projektové řízení, o. s. (CO SPŘ), která byla ustanovena k realizaci certifikačního procesu dle IPMA®.

Znalosti a dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit během navazujícího magisterského studia díky specializaci Design informačních služeb.

Vybrané publikace a překlady

O designu a designovém myšlení také publikujeme. Pomohli jsme na svět knize Skvělé služby Adama Hazdry a kol. Zajistili jsme knihu Human Centred Design Toolkit a kolega David Šmehlík shrnul zajímavé případové studie z veřejné sféry K čemu je design služeb?.  

Akce

Nezapomínáme ani na knihovny a další veřejné instituce – realizovali jsme několik open coffee, čtyřdenní Cestu za lepším rozhraním knihovních služeb a pořádáme pro knihovny hackathony. KISK průběžně nabízí knihovnám a veřejným institucím i školení zaměřená na inovační management, design služeb a designové myšlení. 

Konference Library Marketing Tuesday by neměla minout nikoho, kdo se zajímá o design služeb a marketing v knihovnách. 

Knihovnický hackathon Library Marketing Tuesday

Projekty

 • ERNIE — Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
 • Sociální inovace v knihovnách — Podporujeme knihovníky ve vytváření a rozvoji služeb, které zlepšují životy a svět

Vybrané studentské projekty

Magisterská studijní profilace
Design informačních služeb

Profilace nejenže uvádí studenty do světa nejnovějších technologií, ale především v nich buduje porozumění procesu uvádění nových námětů a myšlenek do praxe, a to ve všech aspektech.

Jsou to především základní principy řízení inovací a jejich pragmatické pojetí, které tvoří pilíř znalostí a dovedností, které si student odnese. Vzhledem k předmětům HCI, Marketingová strategie a Sociální média – teorie a praxe, ale také v souladu se zaměřením KISKu na informační vědu, je profilace nyní orientována na digitální a informační služby.

Komplexní přístup k výuce inovací zaručí zejména jejich větší použitelnost, v porovnání s pouhým upřednostněním inovační teorie. Tím, že studentům dáme nahlédnout do historie, probereme s nimi poslední data o chování českých zákazníků či je naučíme kriticky hodnotit trendy, dáme jim pevnější základ pro inovačně orientovanou kariéru.

KISK se touto oblastí již několik let zabývá. V rámci větve Design informačních služeb bude problematika systematizována a kategorizována. Je třeba zdůraznit, že podobný vzdělávací program zaměřený na design služeb v ČR dosud neexistuje, ačkoli se stává běžnou součástí nabídky vysokoškolské výuky v zahraničí.

 

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Design informačních služeb:

 • zná proces navrhování, zavádění i hodnocení inovací
 • ovládá a praktikuje zaměření na zákazníka, designové myšlení a principy designu služeb
 • orientuje se v oblasti návrhu, řízení a propagace digitálních služeb včetně webdesignu, HCI i marketingu a je schopen v těchto oblastech efektivně pracovat
 • umí řídit projekty včetně řízení financí
 • pracuje na sobě a své „osobní vizi“, a to dlouhodobě
 • umí motivovat a řídit spolupracovníky v týmu
 • umí odhadovat a posoudit budoucí vývoj informačních služeb a technologií

Absolvent najde uplatnění zejména na těchto pozicích:

 • projektový manažer či specialista v oblasti inovací
 • marketingový manažer
 • designér či manažer služeb
 • produktový manažer
 • analytik informací, dat, trhu
 • vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře
 • podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb 

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.

Podat přihlášku →