Menu

Co řešíme

Informační věda spojuje mnoho oblastí, proto existuje několik polí, v nichž jsme aktivní.

Naše témata

Informační a datový management

Cílem KISK je vzdělávat a připravovat takové lidi, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a projektového managementu.

Kontaktní osoba: Jan Martinek

Knihovny a knihovnictví

Knihovny i v dnešní době hrají důležitou roli v životech lidí. Pomáhají jim uspokojovat jejich informační potřeby a orientovat se v množství informací.

Kontaktní osoba: Pavla Kovářová

Informační věda

Informační věda je interdisciplinární obor propojující humanitní, sociální a informatická studia s fenoménem informace. Jeho ústředním tématem je interakce lidí s informacemi pomocí technologií.

Kontaktní osoba: Michal Lorenz

Technologie ve vzdělávání

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.

Kontaktní osoba: Michal Černý

Design informačních služeb

Inovace nepřichází jen tak. Stojí za nimi empatie, kreativita a schopnost dotáhnout práci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Kontaktní osoba: Petr Škyřík

Informační gramotnost

„Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní vzdělávání“ (Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti", 2003)

Kontaktní osoba: Pavla Kovářová