Menu
Array

Drobky z KISKfóra říjen 2016

Kontakty, webové adresy, shrnutí, doporučení a další radosti.

Jako první nám dropnul příspěvek…

…od Jany Krajíčkové a Denisy Walterové, které společnými silami shrnuly jejich pobyt na adaptačním kurzu. Jsme rádi, že se jim líbilo úplně vše – barcampy, simulátor průchodu studiem a nejvíce se jim líbila večerní literární čajovna. Nezapomněly upozornit na hlavní heslo: Budete adaptováni, odpor je marný. A my se těšíme, že i příští rok budeme moci adaptovat další duše.

Příspěvek numero duo

Peťa Kalíšek nám přednesl své zážitky z ECILu a snažil se nám nakukat, že je super dělat organizátora na konferenci… a má pravdu; člověk si osvojí jistou zkušenost, sežene si nové kontakty, pracovní příležitosti a v neposlední řadě se dostane i k velmi dobrému rautu (ale o tom nemluvil).

A teď už je na řadě

Roman Novotný, který se pokouší zrekrutovat nové redaktory pro odborný časopis Proinflow. Uspěje? Představil veškeré náležitosti práce: výborná úroveň češtiny a angličtiny, kvůli komunikaci se zahraničními vědci, pisílkovské schopnosti, ochota přijmout stipendium… no dobře, takhle to úplně neřekl, ale chápete. Kdyby Vám nikomu náhodou nepřišel e-mail od Laďky Zbiejczuk Suché, tak připomínám (nebo vlastně oznamuji, že?), že v případě zájmu o pozici jí zkontaktujte.

EdTech – že by výukové technologie?

Michal Černý a EdTech. Poutavá prezentace představující, co všechno EdTech dělá. Nejvíce nám utkvěl v hlavách moment, kdy Michal zmiňuje předmět, který má nějakou základní myšlenku, ale v podstatě si ho tvoří studenti sami, vytvářejí si skupiny, ve kterých si pomáhají a jsou opravdu důslední, neboť chtějí trávit nad úkoly více času, než bylo zadáno. Všichni jsme byli také pozváni na EdTecháckou party, která bude 3. listopadu (čtvrtek) kolem 18.30 někde. Na toto později reagovala Markéta Bočková, neboť i oni mají party, na kterou nás pozvala, ale začíná v 18.00 a dokonce se ví i kde – v budově KISKu! Kdo vyhraje boj o party? Je to na Vás!

Přestávka

Bonus 1

Jakub Hamerský a Barbora Hanousková ze společnosti Corinth, která zavádí do výuky virtuální realitu (ať už jsou to detailní struktury listu, nebo kostry dinosaurů), nám řekli, že jim v práci někdo chybí: někdo z KISKu, kdo by pomohl katalogizovat, vést databáze, nosit kávu, a jiné věci, co knihovníci obyčejně dělají. S tou kávou si teď nejsem jistý. V případě zájmu kontaktujte někoho z těchto dvou výše zmíněných Corinťháků.

Přestávka

Chill, někdo jedl, někdo pil.

Radek Dobrovolný – Pit and the Pendulum

L

3P: Pomoc? Příležitost? Peníze?

Vladimír Zejda představil společnost, ve které pracuje (Meopta), vtipným způsobem, čímž si získal přízeň publika. Kromě toho, že lákal na hrnečky s jeleny, vysvětlil důvod žádání pomoci. Nějakým způsobem potřebují v práci vytvořit nový návrh pracoviště. Stávající není dobré a plán, který byl navržen, asi také dobrý není, protože jinak by neprezentoval, že? Je možné, že na www.jobbox.cz už bude tato nabídka zařazena v terénních projektech (anebo taky ne) a v takovém případě zkontaktujte přímo Vladimíra, který zanechal vizitky v místnosti 213. Ale já je nebral, tak kdoví, kam přišly. Máte zájem, ale nevíte, jak Vladimíra zkontaktovat? Jedno slovo: google.

Cítím, cítím bazárek

Markéta Bočková představila svůj velmi zajímavý projekt, který v rámci APLSu realizovala spolu se studenty. Jednalo se o pomoc umírajícím osobám v hospicích. Zásadní otázkou bylo: jak těmto lidem zpříjemnit jejich pobyt v těchto zařízeních? Odpovědí se staly audioknihy. Byl to velmi vděčný a úspěšný projekt. Nyní jde jen o to, aby se našli pokračovatelé této dobročinné akce.

A když už jsme u té dobročinnosti, Markétě to nedalo a oslovila nás s dobročinným bazárkem. Tentokrát však poněkud netradičním způsobem; navrhovala diskuzi nad tím, jestli nezměnit formu bazárku jako takového. Chvíli jsem si o tom s ní i povídal a začalo se rýsovat pár nápadů, převážně vytvoření webu, na kterém by bylo možné také nabízené předměty rezervovat, nakupovat, nabízet… ale vše je zatím v plenách.

Předposlední dropek

Sabina Kubisová se hlavně prvákům představila jako nová sekretářka KISKu, omluvila se, pokud jí budou nějaké procesy trvat déle, nicméně všechny povzbudila, že to společnými silami zvládnou. Kratičký příspěvek, ve kterém se zkrátka představila. Co ještě chcete vědět? CO CHCETE VĚDĚT?! Pardon… omlouvám se – jen bych ještě doplnil, že se nepředstavila na KISKfóru v září protože… vidíte, ani nevím proč, ale asi hlavně proto, že se ho neúčastnila.

Warning, last drop

Poslední dropek byl poněkud kombinovaný. Současná ředitelka Knihovny Na Křižovatce, Domča Rebhanová, prezentovala Křižovatku tak, jak ji vidí ona; vysvětlila, jakým způsobem knihovna funguje a jaké možnosti studenti mají, pokud chtějí Na Křižovatce organizovat akci, nebo mít praxe.

Druhou část si vzal na starost nyní již ex-ředitel knihovny, který v ní působil předešlé dva semestry. Marek Svízela mluvil o svých bezesných nocích, šedivých vlasech, veselých příhodách, hromadách zkušeností atp. Bylo zajímavé mít náhled na stejnou instituci 8 očima (ano, oba nosí brýle).

Co tentokrát bylo, možná bude i příště…

#byof

Model „doneste si vlastní jídlo“ se velmi osvědčil.

#dbyow

Model „doneste si vlastní víno“ se moc neosvědčil. Víno zajišťují organizátoři KISKfóra a je ho vždy dost, aby zpříjemnilo večer. Nejde přeci o něj, ale o poznatky z oboru, nabídky praxí, stáží, terénních projektů, setkávání a účastnění se veřejné platformy – ano, mluvit může kdykoliv kdokoliv. Takže aplikujte, prosím, model „nenoste si své vlastní víno“, rádi ho přineseme my J

#Ekonomická krize

Ekonomická krize se taky osvědčila. Měli jsme plastové kelímky a každý si držel ten svůj, což bylo úplně super. A zde si dovolím slíbit jedno, protože na příštím KISKfóru bude upgrade, co se týče kelímků. Ale zatím Vám toto překvapení neprozradím. Musíte dojít, nebo si počkat na příští dropky, abyste zjistili, oč se jedná/lo.

#ShutUp

Velmi nás mrzelo, že si při přednáškách konstantně někdo vyprávěl. Od toho jsou kavárny a jiná zařízení. Pokud si chcete povídat, učiňte tak prosím až po přednáškách nebo před nimi, nikoliv během nich (jen v případě, že jste prezentující, samozřejmě mluvit během přednášky smíte).

#Střecha

Tak ta tentokrát nebyla, ale měla by snad nadcházející dvě KISKfóra být! (16.11/14.12)

Rozloučení

Pápá!

Za tým KISKfóra

Jan Thrall Harnušek, 448821

Akce, 25. říjen 2016

Další aktuální akce

Další aktuality